Veřejné zakázky malého rozsahu
 
SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU,  platná od 11.1.2017
 
20.9.2017
(1) Výměna světelných zářivkových bodů v počtu 48 ks v učebnách a 12 ks světelných zářivkových, bezprachových svítidel v prostorách kuchyně Základní školy Obříství.
Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 29.9.2017.

16.8.2017
(1) Obnovení nátěrů dřevěných štítů (7 konstrukcí štítů) u povodňových rodinných domů.
Zájemci o tuto práci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 25.8.2017.

9.8.2017
(1)  Úprava části pozemku parc.č. 53/1 v k.ú. Obříství v areálu zemědělského statku ul. Bedřicha Smetany č.p. 24, za účelem vzniku stanoviště kontejnerů tříděného odpadu.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 25.8.2017.

27.7.2017
(1)  Demolice hasičské zbrojnice – Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 11.8.2017.

24.7.2017
(1)   Obnova páteřní komunikace na hřbitově v Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 11.8.2017.


22.3.2017
(1)   Výsadba 4 ks chybějících dřevin a ošetření stromů v aleji výchovným řezem - alej podél chodníku Na Štěpán, podél komunikace II/101.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 28.3.2017.

15.3.2017
(1)  Úprava stávající zeleně v areálu u Základní školy v Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 22.3.2017.

(2) Kácení 6 ks Thují obrovských, lokalita ul. Ke Hřbitovu a následné vysázení nových jedinců.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 22.3.2017.

10.3.2017
(22) Nákup vánočního osvětlení: LED světelný motiv- vločka, teple bílá, v počtu 14 ks.
Zájemci s nabídkou se mohou hlásit na Obecním úřadě do 17.3.2017.
 

27.2.2017
(1) Zhotovení a osazení dřevěných konstrukcí: - 2 ks vylepovacích ploch v lokalitě Na Štěpáně a v parku Sv. Čecha - - 2 ks cedulí – provozní řády dětských hřišť v lokalitě Nové Obříství a v lokalitě Na Tarase.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017

(2) Ošetření stromů výchovným řezem v lokalitě Na Tarase.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017.

(3) Kácení 3 ks stromů Jasanu ztepilého ( Fraxinus excelsior) a následné vysázení 2 ks nových jedinců v obci Obříství, v lokalitě Na Štěpáně u křížku.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 10.3.2017.
 
(1) RESTAUROVÁNÍ SOCHY sv. MARKÉTY
Jedná se o provedení restaurátorských prací na soše sv. Markéty na návsi v obci Obříství v souladu s průzkumem a vydaným závazným stanoviskem na kulturní památku. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 10.2.2017.
 

(21) Nákup konvektomatu do školní jídelny Základní školy Obříství.
Kapacita : 11x1/1 GN, počet jídel: 151-250/den, typ elektrický, vyvíjení páry: injekční.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 14.10.2016.
 
(20) Havarijní kácení trnovníku akátu v areálu B. Smetany Na Lamberku. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 23.9.2016.
 
20.6.2016
(19) Veřejné osvětlení v ulici K Cihelně. Jedná se o usazení 6 ks sadových bezpaticových žárově zinkovaných stožárů osazených svítidly APTOS II se světelným zdrojem LED, v ulici K Cihelně Obříství – Dušníky. Zemní práce , uložení kabelového vedení , nákup svítidel zajistil Obecní úřad Obříství. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 1.7.2016.
 
25.5.2016
(18) Dodání a položení PVC v obytné místnosti bytu č. 7 , v Domě s pečovatelskou službou, ul. Školní č.p. 260, Obříství. Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 3.6.2016.
 
9.5.2016
(17) Zhotovení nových rozvodů vody a osazení vodoměru v nájemních bytech v DPS Obříství.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.
 
9.5.2016
(15) Oprava vjezdových vrat do areálu Základní školy Obříství.
Oprava zahrnuje výměnu stávajících pantů, výměnu zámku a kování, částečnou výměnu dřevěných výplní. Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 13.5.2016.

(16) Zhotovení kombinovaného oplocení u nájemního povodňového domu, ul. Ke Štěpnicím č.p. 37, Obříství- Dušníky.  Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 20.5.2016.
 
29.4.2016
(14) Oprava nezastřešených balkonů v nájemním domě č.p. 261.
Jedná se o bourací práce, opravu a vyrovnání podkladů, nanesení hydroizolační hmoty, usazení okapnice včetně těsnících pásek, osazení a vyspárování dlažby.
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na Obecním úřadě v Obříství do 27.5.2016.
 
4.4.2016
(13) Realizace části Osazovacího plánu obce Obříství 2016
A: výsadba zeleně u Památníku Sv. Čecha
B: výsadba zeleně u autobusové zastávky v Semilkovicích
Zájemci o zakázku se mohou hlásit na obecním úřadě v Obříství do 15.4.2016.
 
24.2.2016
(12)Vypracování Posudku budov z hlediska PENB (průkaz energetické náročnosti budov) dle zákona č. 406/2000 Sb.. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 15.3.2016 .
 
22.2.2016
(11) Vypracování Posudku budov z hlediska PENB (průkaz energetické náročnosti budov) dle zákona č. 406/2000 Sb.. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 15.3.2016.
 
15.2.2016
(10) Oznámení o zadání zakázky malého rozsahu - Zhotovení dřevěného oplocení a dvoukřídlých vrat v Památníku Svatopluka Čecha.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě do 29.2.2016.

 
4.9.2015
Realizace umístění svislých dopravních značek a dopravních zařízení v rámci zpracovaného a schváleného Pasportu a projektu svislého dopravního značení a dopravního zařízení Obce Obříství.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 21.9.2015.
 
1.9.2015
(8)Zhotovení části dřevěného oplocení v okolí Památníku Sv. Čecha.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 8.9.2015.
 
1.9.2015
(9)Veřejné osvětlení- osazení 11 ks sadových bezpaticových žárově zinkovaných stožárů osazených svítidly APTOS II se světelným zdrojem LED, podél chodníku Obříství – Dušníky.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 8.9.2015
 
26.6.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(7)„ Demontáž stávajícího koberce a pokládka PVC krytiny v obytné místnosti bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službu č.p. 260, ul. Školní.“
Lhůta pro podání nabídky 3.7.2015
 
26.6.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(8) „ Zhotovení části dřevěného oplocení v okolí Památníku Sv. Čecha.“
Lhůta pro podání nabídky 3.7.2015
 
21.4.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(6)"Výsadba uschlých stromů a ošetření nové výsadby v rámci akce: Obnova vegetačních prvků návesních prostorů Obříství"
Lhůta pro podání nabídky 4.5.2015
 
21.4.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(5)"Montáž a zhotovení hrazení okolo tří kontejnerových stání na tříděný odpad v obci Obříství."
Lhůta pro podání nabídky 4.5.2015
 
15.4.2015
Výzva k podání nabídek na zakázku v OPŽP:
"Zateplení ZŠ a MŠ v obci Obříství - projekční činnost"
Lhůta pro podání nabídky 30.4.2015
 
2.4.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(1)„ Odstranění závad a odchylek od platných norem vyplývající z pravidelné revize instalace veřejného osvětlení v obci Obříství“.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Obříství do 13.4.2015.
 
26.3.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
"Zhotovení a opravy stávajících podlah v koupelnách a osazení vanových dvířek v povodňových domech č.p. 263, č.p.264, č.p.266, č.p. 267,č.p. 268, č.p. 54."
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě Obříství do 2.4.2015
 
24.3.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(2)"Provedení revizí elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 na části obecního majetku!".
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Obříství do 1.4.2015.

 
23.3.2015
Obecní úřad Obříství oznamuje záměr:
(1) "Výmalba prostor budovy obecního úřadu".
Zájemci se mohou hlásit na OÚ do 1.4.2015
  
SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU,  platná od 11.1.2017

Zrušená:
SMĚRNICE platná od 17.3.2015