Zámek v Obříství
 
Dvoupatrový zámek ve tvaru podkovy vznikl postupnými přestavbami z dávné tvrze, která je písemně poprvé doložena k roku 1290 a je jednoznačně největší dominantou obce.

Letecký snímek zámku - foto: Tomáš Hora THC - kliknutím zvětšíte Zámek se zámeckým kostelem sv. Jana Křtitele v současné podobě stojí na místě původní staré tvrze, postavené někdy ve 13. století na vyvýšeném ostrohu při samém Labi, s mohutnou čtyřbokou věží a druhou nižší věží. Objekt ze tří stran obtékalo Labe, pod ní později stával velký mlýn.

Na počátku 17. století došlo zásluhou tehdejšího majitele Václava Pětipeského k přestavbě na zámek, ale ještě nedokončená stavba byla majiteli za účast v protihabsburském povstání zkonfiskována. Zboží koupila ze spekulativních důvodů Polyxena z Lobkovic, jedna z nejbohatších šlechtičen své doby, která ovšem ve stavbě nepokračovala, takže ve zprávě z roku 1638 se zámek uvádí jako chátrající a jeho stav se stále zhoršoval. V roce 1655, kdy jej zakoupil Jan Goes stál před zřícením. V roce 1666 přešlo Obříství na Ferdinanda Viléma Slavatu z Chlumu a teprve ten stavbu dokončil.

kliknutím zvětšíteNejstarší část zámku představuje západní dvoupatrové křídlo. V roce 1810 nechal tehdejší majitel panství Kristian Kryštof Clam - Gallas starý zámek přestavovat a rozšiřovat a v roce 1811 postavil prostřední část. Jeho nástupce František Koller, známý tím, že byl členem eskorty dopravující Napoleona na ostrov Elbu, dal v letech 1821 - 1826 postavit ještě dvě postranní velká křídla na místě staré tvrze, která byla zbořena, včetně staré věže. Vnikl tak zcela nový zámek ve tvaru podkovy s čestným dvorem a parkem, obrácenými do návsi. Na východní křídlo navazují dvě budovy staršího založení, upravené při dokončení zámku.

Klasicistní vyobrazení empírového zámku v Obříství od K.V. Medaua z r. 1844 - kliknutím zvětšítePodoba této klasicistní přestavby zámku se však do dnešní doby nedochovala, překryla ji další úprava fasád provedená ve stylu nejpozdějšího klasicismu v r. 1873 za Ferdinanda Trauttmannsdorfa. Současně byly provedeny i změny v dispozicích interiérů.

Nápadnou dekorací z roku 1873 je na středním traktu dvojitý znak rodu Trauttmansdorffů a Lichtenštejnů. Zdi jsou členěny obdélníkovými okny, v patře s trojúhelníkovými frontony. V nádvoří jsou arkády na pilířích.

I když někdejší feudální páni nežili v Obříství zpravidla trvale, přece jen byl zámek leckdy svědkem rozmanitého ruchu, slavností a význačných návštěv. V 16. století, když ještě měl podobu tvrze, tu zřejmě častěji pobývali význační představitelé rodu Hasištějnských z Lobkovic, zejména diplomaté a cestovatelé Mikuláš ml., Bohuslav a Jan. V době paroplavby z Obříství do Drážďan sloužil z části za přepychový hostinec, v němž mohli přenocovat cestující z Prahy do Drážďan.

Okolí zámku se podstatně změnilo po regulaci Labe. Říční zátočina zde byla zavezena a Labe bylo přeloženo do dnešního koryta. Starodávný mlýn byl okolo r. 1910 zbořen a na jeho místě byla postavena budova poříční správy. Současně byly zrušeny i velké sádky, v nichž se po staletí pěstovaly plůdky sumců, lososů, úhořů a pstruhů. Změnilo se i další okolí podél Labe, kde zůstala slepá ramena Labe anebo vznikly nové tůně.

Od roku 1938 byly budova zámku a její vnitřní dispozice přizpůsobeny potřebám nově založené měšťanské školy v obci. Pro školní účely zámek sloužil ještě v roce 1999, kdy byla v obci dostavěna nová škola, a zámek byl vrácen v restitučním řízení do rukou nynějšího majitele Igora Havelky.

Zámek je v současnosti veřejnosti nepřístupný. Pod zámkem u řeky Labe se nachází nádherný udržovaný park.
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech

 Fotogalerie
kliknutím zvětšíte
Nejstarší obraz zámku
v Obříství z r. 1726
kliknutím zvětšíte
Kresba tvrze před přestavbou od Aleše Pařízka z r. 1796
kliknutím zvětšíte
Rytina W. Bergera z r. 1802, která vznikla podle kresby Aleše Pařízka
kliknutím zvětšíte
Antonín Mánes - 1826
Pohled na zámek v Obříství
kliknutím zvětšíte
Letecký pohled na zámek při povodni v srpnu 2002
foto: Tomáš Hora THC