Zasedání zastupitelstva obce
 

Dle zákona č. 128/2000 Sb. jsou všechna jednání veřejná, stanovené termíny konání zastupitelstva jsou pouze orientační. Zasedání zastupitelstva obce je dle § 92 a 93 zákona o obcích možné svolat i v jiných termínech.
 

 
 
 
 
 Dokumenty
 
Přehled konání zastupitelstva obce Obříství v roce 2017
Jednací řád
Ustavujícího zasedání