Dřevěná zvonice
 
kliknutím zvětšítePřed kostelem sv. Jana Křtitele u zámku v Obříství, na bývalém hřbitově, stojí renesanční dřevěná zvonice vzpěradlové konstrukce. Stojí na kamenné podezdívce, dřevěná část přechází v užší zvonové patro a je zakončena nízkou mansardovou střechou. Spodní zdivo je nejstarší, pochází z poloviny 16. století, z té doby také pocházel první zvon sv. Jana Křtitele z roku 1545, který byl ulit pražským zvonařem Stanislavem. Tento zvon o váze 220 kg byl za první světové války sňat a zlikvidován pro válečné účely.

Zvon byl 0,65 m vysoký, v průměru 0,80 m. Kolem horního okraje byl dvouřádkový nápis: 
*ANNO*Z RESTAVRATIONE*HVMANI*GENERIS*1545*FVSA*EST*HAEC*CAMPANA*AD
+LAVDEM
*DEI*ET*DIVI*IQANNIS*CVRA*STANISLAI*STANNIFVSORIS*PRAGENSIS*


Na plášti v předu byl krucifix, vzadu drobný reliéf sv. Jana Křtitele.

Druhý zvon z roku 1568 vážící 180 kg pochází z dílny známého pražského zvonaře Brikcího, zvaného z Cimberka. Byl pořízen za vlády Albrecha Kamýckého a je na něm uvedeno jeho jméno, rodový znak a letopočet 1568.

Zvon je vysoký 0,56 m a v průměru má 0,66 m. Nahoře je pás obdélníkových figurálních reliéfů. Pod tím souvislá řada hrotem dolů obrácených akantových listů. Na plášti je nápis: ALBRECH KAEYTSKY ZE LSTIBORZE A NA WOBRZYSTWY.

Pod tím znak a na dolní obrubě čtyři alegorické postavy. Na druhé straně pláště je další nápis: ZWON TENTO VDIENAL GEST K SWATEMV IANV DO WOBRZYSTWI NAKLADEM TE OBCE LETA PANIE 1568 SKRZE BRYKCIHO ZWONARZE MIESSTIENINA W NOWEM MIESTIE PRASKEM, a pod tím medailon s poprsím Krista.

Třetí a největší zvon z roku 1616 byl ulit rovněž od slavného pražského zvonaře - Baltazara Hoffmana, váží 560 kg, má v průměru 110 cm a výšku 85 cm. Jsou na něm uvedena jména tehdejších majitelů Obříství Jana Jindřicha Myšky ze Žlunic a Jana Habarta Kostomlatského z Vřesovic.

Zvon má nahoře široký figurální pás, pod ním perlovec a souvislou řadu svislých akantových listů. Na plášti při dolním okraji nápis:

LETHA 1616 TENTO ZWON PRO BVDAVCZY PAMTKV VDIELAN DO CHRAMV PANIE DO WSY WOBRZISTWI K ZALOZIENI KOSTELA SV IANA KE SZTI A SLAWIE BOZI A K PROBVZENI WIENYCH KRZESTIANVW K MODLITBAM A CHWALAM BOZSKYM NAKLADEM DOBRODINCZVW MILOWNIKVW SLOWA BOZIHO A TO V. A S. R. P. IANA GINDRZICHA MISSKY ZE ZLVNICZ A P. IANA HABARTA KOSTOMLATSKEHO VRZESOWCZE Z VRZESOWICZ HA DLAZDIMIE PLOSKOWNICH A WOBRZISTWI TEZ V.P. BARBORY WRBZEZOWCZOWE ZE ZLVNICZ P. MANZELKA P. IANA HABARTA A PANNY IOHANNY MISSKOWNY ZE ZLVNICZ A PANNY DOROTY PALYRZKY Z SVLEWICZ."

Nad rámcem jsou reliéfy 4 evangelistů, na dolní oblé obrubě čtyři medailony s alegorickými postavami Víry, Naděje, Lásky a Spravedlnosti.

Na druhé straně zvonu na plášti při dolní obrubě jsou tři znaky vedle sebe a nad nimi písmena: I.G.M.Z.Z: I.H.K.W.Z.W: D.K.Z.B.N.D.P.A.W.

Na oblé dolní obrubě v rámci drženém dvěma lvy je nápis: „VDIELAN GEST ODE MNE BALTHAZARA HOFFMANA ZVONARZE W.L.M.P. W SLOWANECH.

Ve zvonici je zavěšen i malý zvon, zvaný umíráček.
 

Tento text pochází z připravované knihy "Města a obce středních Čech"
od autora RNDr. Aleše Střechy - kapitola Obříství. V případě, že použijete jednu či více sekcí, resp. část sekce k publikování, upozorňujeme na povinnost citace: © RNDr. Aleš Střecha - Města a obce středních Čech